Huisreglement ( algemene voorwaarden )2019-08-24T08:40:06+01:00

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]1 Algemeen
1.1 Studio-S behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
2. Overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Studio-S
2.2 Studio-S is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Studio-S te zijn ontvangen.
3. Lidmaatschap
3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen naar een andere persoon.
3.3 Minderjarigen kunnen individueel lid worden mits toestemming van éen of beide ouders.
4. Lidmaatschapsgelden/abonnementen
4.1 Lidmaatschapsgelden of andere opties worden via domiciliëring of cash maandelijks vooruit betaald.
4.1.1 Klant is altijd op de hoogte van wanneer het lidmaatschap/abonnement aanvangt en wanneer het eindigt, dit kan hij/zij zelf ook via onze app raadplegen.
4.2 Wanneer een maandelijkse domiciliëring ( SEPA ) niet uitvoerbaar is, kan Studio-S bij elke vordering een bedrag van €7,50 aan administratiekosten extra aanrekenen en de deelname aan de lessen weigeren.
4.2.1 Wanneer een lid onterecht een terugvordering vraagt ( chargeback ) van het maandelijks te betalen bedrag wordt dit in rekening gebracht voor de klant zelf. Wij maken hierop geen uitzonderingen.
4.3 Bij het heractiveren van een sportabonnement ( dit geldt niet na een bevriezing ) wordt een kost van 25€ aangerekend bovenop het abonnementsgeld ( maandabonnement is dan opzegbaar na 1 voldane betaling en mits er rekening is gehouden met opzeggingstermijn zoals weergeven in punt 6 ) of het wordt zonder kost geactiveerd maar dan voor een minimum van 3 maanden.
4.4 Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag zal dit leiden tot:
4.4.1 De onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog verschuldigde sommen, ongeacht de voorziene betaalwijze.
4.4.2 De opeisbaarheid van een schadevergoeding die gelijk is aan 15% van de nog verschuldigde sommen, naast de wettelijke interesten en eventuele juridische kosten
4.5 Indien Studio-S dient over te gaan tot incasso van zijn vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Studio-S over is gegaan tot incasso van zijn vordering kan het lid de studio niet gebruiken tot het moment dat alle, door in Studio-S in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
4.6 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Studio-S is te allen tijde gerechtigd om zijn prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.7 Studio-S is bevoegd om aan het einde van de looptijd, met een maximum van één keer per kalenderjaar de lidmaatschapsprijs aan te passen tegen de, op het moment van wijzigen, geldende tarieven.
4.8 Het betrokken lid kan in geen geval beroep doen op restitutie van lidmaatschapsbijdragen en of andere abonnementsgelden.
5. Privacy
5.1 Studio-S gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 m.b.t. de verwerking van de persoonlijke gegevens. Studio-S is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.
Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.
6. Beëindigen lidmaatschap via maandelijkse domiciliëring. Deze opzegging dient per mail te gebeuren via contact@fitstudio-s.be, een opzegging is niet geldig indien deze via telefoonberichten ( gesprekken, sms of whatsapp ) of sociale media gebeuren. U krijgt van ons binnen de week na aanvraag een e-mail terug zodra deze succesvol is opgezegd, wij vermelden ook altijd tot wanneer uw huidig abonnement nog geldig is. Indien het lid zijn lidmaatschap niet 7 werkdagen voor de einddatum bij Studio-S opzegt ( via contact@fitstudio-s.be ), wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en zal een opzegtermijn van één maand gelden.
6.2 Alle andere wijzen van beëindigen, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen via de bank, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het lid worden betaalt, doet Studio-S beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. In dit geval zal het incassobureau een forfaitaire schadevergoeding bovenop de verschuldigde som eisen.
7. Ziekte/Blessures
7.1 De klant kan lopende de overeengekomen contractperiode een bevriezing aanvragen, doch onder strikte voorwaarde dat de klant binnen de 8 dagen na vaststelling van de blessure en/of ziekte door een geneesheer, hetzij per e-mail of per aangetekend schrijven, een doktersattest overmaakt aan Studio-S. Bij gebrek hieraan blijven de abonnementsbijdragen verschuldigd.
7.2 De klant kan deze bevriezing aanvragen indien deze door een langdurige blessure en/of ziekte, van minstens 2 weken tot maximum 3 maanden, niet kan/mag sporten.
7.3 Studio-S is bevoegd om €15,00 per bevriezing in rekening te brengen. Na 3 maanden wordt het abonnement stilzwijgend terug geactiveerd ( kosteloos )
8. Openingstijden
8.1 Studio-S is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen.
8.2 Studio-S is bevoegd om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. 

8.3 Ons algemeen jaarlijks verlof wordt meegedeeld op onze site, Facebook en onze nieuwsbrief.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch Studio-S, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de studio.
9.2 Deelname aan de lessen geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en of tijdens de les aan de trainer kenbaar te maken. Luister daarom altijd naar wat je lichaam aangeeft.
9.3  Instructies van de coaches in verband met je eigen veiligheid of de veiligheid van anderen dienen ten allen tijden te worden opgevolgd.
9.4 Studio-S is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen of het gebruik van de infrastructuur. Studio-S is niet verantwoordelijk voor (letsel)schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of roekeloosheid door Studio-S.

9.5 Studio-S is niet verantwoordelijk voor aanvullende schade of gevolgschade.
9.6 De aansprakelijkheid van Studio-S is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Studio-S bereid is uit te betalen, vermeerdert met het eigen risico. Indien je je niet houdt aan een of meerdere van deze algemene voorwaarden kan je (na overleg) de toegang tot te lessen ontzegd worden door de coaches. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, dan blijven de overige items van stand. Studio-S heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de abonnementsgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan word je persoonlijk of via e mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededeling gelden de nieuwe tarieven en vernieuwde algemene voorwaarden.
10 Lessen
10.1 De lesrooster staat altijd up-to-date op onze website & app ( zoek mindbody en ga dan naar studio-s)
10.1.1 De lesrooster kan ten alle tijden aangepast worden in verband met vraag en aanbod. Wij streven er ook naar om elke les te laten doorgaan of deze door een andere les te laten vervangen.
10.2 Een lid kan zich ten alle tijden inschrijven of uitschrijven voor een les.
10.2.1 Inschrijven is NIET verplicht, maar wel makkelijk moest er een last-minute aanpassing zijn, zodat wij u persoonlijk hiervan op de hoogte kunnen brengen. ( geef daarom ook altijd je gsm nummer door )
10.3 Wees op tijd voor de les. Er is parking genoeg voorzien voor iedereen.
10.4 Tijdens de les vragen wij een respectvolle houding tegenover medesporters en lesgevers. Wij dulden geen discriminatie.

STUDIO-S RULES!

  • HAVE FUN!!!
  • Haal het beste uit jezelf en anderen
  • Respecteer je lichaam
  • Ego is not your amigo
  • Respecteer elkaar

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]